L’impacte
que assolim

La mesura que ens indica que assolim el nostre propòsit.

Basant-nos en el B Impact Assessment i el SDG Action Manager – les eines de gestió de B Corp -, i prenent altres referències internacionals de primer ordre, establim les mètriques més adequades per a guiar el desenvolupament de la nostra organització, d’acord amb el propòsit marcat i els compromisos d’impacte social adquirits.

El nostre impacte per compromisos

Impulsar el desenvolupament de models de negoci d’impacte positiu.

Impulsar el desenvolupament de models de negoci d’impacte positiu.

Obrir / Tancar
50
Clients amb els quals hem col·laborat
ECI (Acumulat de Casos Únics)
25
Empreses assessorades en l’ús de l’estàndard i/o l’obtenció de la certificació B Corp
ECI (Acumulat de Casos Únics)
100
% d’empreses assessorades que han obtingut la certificació B Corp (després del procés de verificació de B Lab)
ECI
*ECI fa referència a l'àrea d'Estratègia Corporativa d'Impacte
Obrir / Tancar
Promoure la inclusió social mitjançant el desenvolupament empresarial.

Promoure la inclusió social mitjançant el desenvolupament empresarial.

Obrir / Tancar
25
Projectes executats
NI (Acumulat de Casos Únics)
76
Entitats recicladores formalitzades
NI (Acumulat de Casos Únics)
2011
Persones empoderades
NI (Acumulat de Casos Únics)
55
Organitzacions amb les que hem col·laborat
NI (Acumulat de Casos Únics)
*NI fa referència a l'àrea de Negocis Inclusius
Obrir / Tancar
Accionar la nostra interdependència.

Accionar la nostra interdependència.

Obrir / Tancar
11
Acords amb l’administració pública o altres organitzacions/entitats
NI (Acumulat de Casos Únics)
6
Xarxes d’impuls de l’economia d’impacte en les que participem activament
R4S (Acumulat de Casos Únics)
30
Projectes col·lectius amb clústers, administració pública o associacions empresarials
R4S (Acumulat de Casos Únics)
*NI fa referència a l'àrea de Negocis Inclusius
Obrir / Tancar
Aportar solucions innovadores i de qualitat.

Aportar solucions innovadores i de qualitat.

Obrir / Tancar
4.6
Nivell de satisfacció de clients
R4S (Mitjana anual sobre 5)
17
Serveis propis oferts
R4S
Obrir / Tancar
Crear un ambient de treball estimulant.

Crear un ambient de treball estimulant.

Obrir / Tancar
2.73
Rati salarial
R4S (Sou brut més elevat/Sou brut més baix, any 2022)
4.54
Nivell de satisfacció laboral
R4S (Últim formulari realitzat sobre 5, any 2019)
Obrir / Tancar
Ser coherents amb el nostre model de gestió.

Ser coherents amb el nostre model de gestió.

Obrir / Tancar
100
% Tones de CO2 compensades (abast 1, 2 i 3)
R4S (Percentatge sobre les tones generades l’any 2022)
100
% Electricitat consumida provinent de fonts renovables
R4S (Percentatge sobre l’electricitat consumida l’any 2022)
1
% Donacions monetàries sobre benefici
R4S (Percentatge sobre el benefici de l’any 2020)
Obrir / Tancar

El nostre impacte segons B Corp™


Basant-se en l’avaluació de l’impacte B, Roots for Sustainability (R4S) va obtenir una puntuació total de 115,17. La puntuació mediana per a les empreses ordinàries que completen l’avaluació és actualment de 50,9.

Informe d’Impacte B

Ser una Certified B Corporation® significa que complim els més elevats estàndards d’acompliment social i mediambiental, transparència pública i responsabilitat legal a nivell coorporatiu per a equilibrar beneficis i propòsit, mesurats i verificats a través de la B Impact Assessment i per B Lab®. El 2023, hem superat, novament amb èxit, el nostre quart procés de certificació B Corp, i amb una de les puntuacions més altes de tota la comunitat d’empreses certificades a Espanya.

Premis Best for the World: Overall 2015

R4S ha estat guardonada amb el premiB CorpTM Best for the World: Overall del 2015 per estar entre el 10% de les empreses B Corp amb un major impacte positiu en tots els àmbits de la B Impact Assessment.

Premis Best for the World: Changemakers 2017, 2018 i 2019

R4S ha estat guardonada amb el premi B CorpTM Best for the World: Changemakers durant tres anys consecutius (del 2017 al 2019) per estar entre el 10% de les empreses B Corp que més han millorat el seu impacte positiu en la societat i el planeta, segons la B Impact Assessment.

Premis Best for the World: Customers 2019, 2021 i 2022

R4S ha estat guardonada amb el premi B CorpTM Best for the World: Customer del 2019, 2021 i 2022 per estar entre el 10% de les empreses B Corp amb un major impacte positiu en els seus clients, segons la B Impact Assessment.

Com podem ajudar-te?

Contacte