Les nostres
solucions

Estratègia Corporativa d’Impacte

Mesurem i impulsem la generació de valor compartit des de l’estratègia organitzativa.

Desenvolupem i implementem sistemes de mesura i gestió del valor compartit generat i facilitem la integració estratègica de la sostenibilitat com a eix de competitivitat de l’organització.

Partint del diagnòstic dels resultats socials i mediambientals i/o l’avaluació de l’impacte positiu generat – i en base a l’evidència i les tendències de mercat -, guiem i donem suport a la implementació i el desenvolupament de models organitzatius focalitzats en la generació d’impacte positiu, fent-los més innovadors, competitius i resilients. I, per a tal efecte, ens servim de la nostra condició de fundadors i presidents del moviment B Corp a Espanya, de cofundadors i socis de B Corp Way, així com de cofundadors i membres de la junta directiva de GEAccounting.

Les nostres solucions

Un ampli ventall de serveis propis basats en els estàndards internacionals més avantguardistes.

Empresa

Entitat sense ànim de lucre

Founding Partner de GEAccounting

Founding Partner de B Corp Way

Negocis inclusius

Convertim reptes d’inclusió social en oportunitats de negoci tangibles.

Avaluem i desenvolupem iniciatives empresarials inclusives i innovadores, cobrint de manera íntegra tot el seu cicle de vida, i dissenyem plans d’acció per millorar-ne els resultats, la competitivitat i l’impacte social i mediambiental.

Ens focalitzem en l’anàlisi de mercats, el desenvolupament de projectes empresarials innovadors amb impacte social i mediambiental, i l’avaluació dels resultats de models de negoci a la base de la piràmide. En els últims anys, ens hem especialitzat en el desenvolupament de projectes de reciclatge inclusiu en el context de la gestió de residus sòlids urbans, sobretot a Amèrica Llatina, cobrint de manera íntegra tot el seu cicle de vida: des del seu procés d’ideació i conceptualització fins a la seva fase d’implementació i seguiment.

Les nostres solucions

Cinc àmbits d’actuació en l’avaluació i el desenvolupament de negocis inclusius.

Àmbit geogràfic d’actuació

La nostra acció consolidada en més de 10 països del món.

Espanya
Bolívia
Guatemala
Uruguay
Paraguay
Senegal
El Salvador
Brasil
Chile
Guyana
Ecuador
Perú
Argentina
Colombia
Guinea Conarky

Com podem ajudar-te?

Contacte