Les nostres
solucions

Definició estratègica

Acompanyem en la definició i el desplegament d’una estratègia corporativa que incorpori la sostenibilitat de manera transversal. Garantim que els processos de reflexió estratègica consideren el compliment de la normativa vigent i futura, les tendències del mercat, les economies d’escala entre estàndards de referència, el nivell de maduresa actual de les empreses i les seves condicions organitzatives.

Definició i reflexió estratègica

Analitzem les iniciatives, els projectes i els processos de les organitzacions en clau transversal, per a determinar l’estat de la situació d’acord amb estàndards internacionals i de mercat, així com el nivell de maduresa de les empreses, per definir les oportunitats de posicionament estratègic i les prioritats, i així dissenyar un full de ruta de transformació cap a la integració holística de la sostenibilitat.

Propòsit

Acompanyem a les organitzacions en el procés estratègic de reflexió, articulació i activació del propòsit empresarial. L’integrem en el model organitzatiu a través de l’evolució de la visió de les empreses, la concreció en compromisos estratègics; així com la integració del propòsit en la cultura empresarial i la presa de decisions.

Anàlisi de materialitat i doble materialitat

Identifiquem els elements  econòmics, socials i mediambientals materials de les organitzacions en relació amb els interessos i les expectatives dels agents d’interès clau; així com l’impacte generat en la societat i en el model financer de les empreses.  Donem compliment a les normatives vigents i futures vinculades amb materialitat i doble materialitat; però anem més enllà garantint que els resultats serveixen per a guiar els processos de reflexió estratègica de les organitzacions.

Gestió de projectes

Donem suport a la implementació dels plans d’acció transversals, mitjançant la gestió i estandardització de processos i l’execució dels projectes a través d’una Oficina de Gestió de Projectes.

Projectes recomanats

Definició de l’estratègia de sostenibilitat

Definició de l’estratègia de sostenibilitat

CELSA Group

Execució d’una anàlisi de doble materialitat

Execució d’una anàlisi de doble materialitat

Ferrer

Com podem ajudar-te?

Contacte