Les nostres
solucions

Definició estratègica

Acompanyem en la definició i el desplegament d’una estratègia corporativa que incorpori la sostenibilitat de manera transversal. Garantim que els processos de reflexió estratègica consideren el compliment de la normativa vigent i futura, les tendències del mercat, les economies d’escala entre estàndards de referència, el nivell de maduresa actual de les empreses i les seves condicions organitzatives.

Definició i reflexió estratègica

Analitzem les iniciatives, els projectes i els processos de les organitzacions en clau transversal, per a determinar l’estat de la situació d’acord amb estàndards internacionals i de mercat, així com el nivell de maduresa de les empreses, per definir les oportunitats de posicionament estratègic i les prioritats, i així dissenyar un full de ruta de transformació cap a la integració holística de la sostenibilitat.

Propòsit

Acompanyem a les organitzacions en el procés estratègic de reflexió, articulació i activació del propòsit empresarial. L’integrem en el model organitzatiu a través de l’evolució de la visió de les empreses, la concreció en compromisos estratègics; així com la integració del propòsit en la cultura empresarial i la presa de decisions.

Anàlisi de materialitat i doble materialitat

Identifiquem els elements  econòmics, socials i mediambientals materials de les organitzacions en relació amb els interessos i les expectatives dels agents d’interès clau; així com l’impacte generat en la societat i en el model financer de les empreses.  Donem compliment a les normatives vigents i futures vinculades amb materialitat i doble materialitat; però anem més enllà garantint que els resultats serveixen per a guiar els processos de reflexió estratègica de les organitzacions.

Gestió de projectes

Donem suport a la implementació dels plans d’acció transversals, mitjançant la gestió i estandardització de processos i l’execució dels projectes a través d’una Oficina de Gestió de Projectes.

Projectes recomanats

Definició del relat corporatiu i de l’estratègia de sostenibilitat

Definició del relat corporatiu i de l’estratègia de sostenibilitat

CELSA Group

Execució d’una anàlisi de doble materialitat

Execució d’una anàlisi de doble materialitat

Ferrer

Com podem ajudar-te?

Contacte