Projecte

Definició del relat corporatiu i de l’estratègia de sostenibilitat

Client: CELSA Group

Com a partners de sostenibilitat de CELSA Group hem treballat en la co-construcció del seu propòsit i relat corporatiu, de la mà del CODIR i el CEO. Hem aprofundit en la història de l’empresa, la seva trajectòria i grans fites, així com en la seva voluntat d’impacte a futur.

D’altra banda, hem analitzat l’ecosistema de CELSA Group i el posicionament de sostenibilitat dels diferents agents (competència, clientela, empreses proveïdores, banca, etc.). Gràcies a això, hem acabat estructurant l’Estratègia de Sostenibilitat diferencial per als pròxims anys, amb objectius mesurables i incorporant elements que vertebressin la proposta de valor de CELSA Group. Amb l’objectiu d’incorporar als agents de relació en la presa de decisions, hem dut a terme una Anàlisi de Materialitat corporativa que incorpora la visió dels diferents agents d’Espanya, França, Noruega, UK i Polònia.

Han respost al voltant de 500 persones l’enquesta i hem entrevistat a més de 12 persones de tots els grups d’interès de CELSA Group: clientela, empreses de logística, empreses proveïdores de gestió de residus, persones treballadores, etc. per a comptar amb una visió qualitativa de les seves expectatives respecte a les prioritats de la companyia en termes de sostenibilitat.

Aquest exercici profund i complex, ens ha donat informació molt útil per a alinear l’estratègia de sostenibilitat amb les expectatives dels grups d’interès i poder definir les prioritats a futur.

Categories
  • Definició estratègica
    • Anàlisi de materialitat i doble materialitat
    • Definició i reflexió estratègica
    • Propòsit
  • Relat comunicatiu
Any

2023

Com podem ajudar-te?

Contacte