Projecte

Suport en la preparació de l’Informe de Sostenibilitat

Clients: La Farga

Com a culminació d’un extens i profund procés d’acompanyament que hem dut a terme amb La Farga, hem acompanyat a l’empresa en el desenvolupament del seu Informe de Sostenibilitat i EINF, en compliment amb la normativa vigent.

Aquest Informe, lluny de ser un mer instrument de compliment normatiu de reporting, vol ser un element fonamental de transparència, així com una manera d’explicar i d’ordenar els esforços i iniciatives de l’empresa en pro de la sostenibilitat, emmarcats dins d’una estratègia, i regides per un propòsit concret i clar.

Amb aquest Informe, a més, es van fer públics el Propòsit i relat corporatiu desenvolupats, així com la nova estratègia corporativa de la companyia, que incorpora la sostenibilitat de manera transversal.

Categories
  • Cadena de subministrament responsable
    • Mapa de riscos ESG
    • Transformació de la cadena de subministrament
Clients
Any

2022-2023

Com podem ajudar-te?

Contacte