Projecte

Disseny del sistema de mesura d’impactes socials

Client: Aigües de Barcelona

Definició de la metodologia d’Avaluació dels Impactes Socials (AIS) i de les bases del Sistema de Gestió Social (SGS) de l’empresa mitjançant la identificació i avaluació dels impactes socials dels processos de negoci, activitats i projectes d’Aigües de Barcelona, així com la determinació de la materialitat d’aquells aspectes socials dels quals la gestió i/o correcció és necessària.

Categories

Anàlisi de materialitat Sistemes de mesura i gestió d'impacte social

Període d'execució

2019

Com podem ajudar-te?

Contacte