Projecte

Acompanyament en la integració holística de la sostenibilitat alineada amb la certificació B Corp

Clients: CADÍ Cooperativa

Una de les cooperatives catalanes més reconegudes i històriques ha confiat en R4S per a definir l’Estratègia de Sostenibilitat dels propers anys.

A través de sessions amb els diferents equips, hem tingut el plaer de conèixer a fons el funcionament de la Cooperativa CADÍ, des del procés de recollida de llet de proximitat, el procés productiu, fins a la comercialització dels seus productes (entre ells, l’emblemàtica mantega CADÍ DOP).

Aquesta primera part del projecte ens ha permès identificar els punts forts i de millora de l’organització, així com els elements clau per a convertir a CADÍ en una cooperativa més sostenible i resilient a llarg termini.

A la segona part del projecte hem aterrat els compromisos i objectius estratègics, així com les accions que reforcen el compromís de CADÍ amb la sostenibilitat i que milloren la seva proposta de valor al mercat.

L’estratègia ha estat dissenyada a través d’una metodologia participativa i de co-creació, per assegurar que totes les accions proposades siguin viables, efectives i alineades amb el propòsit de l’organització: “Donem vida a la terra”.


Categories
  • Assesoria B Corp
    • Full de ruta B Corp

Com podem ajudar-te?

Contacte