Projecte

Definició de l’estratègia de sostenibilitat 2030

Clients: Lluch Essence

A finals de 2023, vam tenir el plaer de començar a acompanyar Lluch Essence en la definició de la seva Estratègia de Sostenibilitat 2030.

A través de diferents vessants d’anàlisi, hem identificat noves oportunitats que dirigiran el camí cap a la sostenibilitat de Lluch Essence. En una primera instància, a través de diverses sessions de treball amb els equips de l’empresa, vam treballar en un diagnòstic ESG, en el qual vam dur a terme una anàlisi DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats) tenint en compte el model de negoci i governança de Lluch Essence, les seves pràctiques i processos operatius, i l’ambició per millorar i contribuir a un impacte positiu en la societat i el medi ambient.

Amb aquest punt de partida, vam poder determinar el nivell preliminar de maduresa en sostenibilitat de l’empresa. Seguidament, gràcies a la realització d’una anàlisi de les tendències del mercat (Benchmark) i la consulta als principals stakeholders de Lluch Essence (Anàlisi de Materialitat), vam poder entendre millor el paper de la sostenibilitat en el sector i quina és la relació actual de Lluch Essence amb els seus grups d’interès.

Aquestes perspectives ens han permès extreure una anàlisi comparativa i una matriu de materialitat clau que han nodrit la reflexió estratègica de Lluch Essence, per a poder identificar les diferents àrees d’oportunitat per a l’empresa.

Finalment, vam emmarcar tota aquesta anàlisi en el context de la normativa europea actual en matèria de sostenibilitat, per garantir que l’empresa dona compliment als requeriments normatius vigents i que estarà preparada per afrontar les noves exigències futures.

Gràcies a tot això, hem arribat a una Estratègia de Sostenibilitat clara per als pròxims anys, amb la definició d’uns objectius mesurables i d’unes accions clau per aconseguir-los, incorporant els elements que vertebren la proposta de valor de Lluch Essence. D’aquesta manera, s’ha definit una base robusta sobre la qual construir el posicionament estratègic i integrar la sostenibilitat en la cultura empresarial, amb l’objectiu d’impulsar un canvi positiu en l’ organització.

Categories
  • Definició estratègica
    • Anàlisi de materialitat i doble materialitat
    • Definició i reflexió estratègica
    • Gestió de projectes
  • Normativa i reporting
    • Normativa en sostenibilitat

Com podem ajudar-te?

Contacte