Projecte

Execució d’una anàlisi de doble materialitat

Client: Ferrer

Havent aconseguit la seva certificació B Corp el 2022, Ferrer va apostar per continuar aprofundint en el camí de transformació cap a la sostenibilitat corporativa. Així doncs, van revalidar la confiança en la nostra agència com partner de sostenibilitat i vam iniciar conjuntament el procés de definició i desenvolupament del Roadmap de Sostenibilitat 2022-2025.

En aquest context, vam identificar un augment de l’exigència en relació amb la divulgació d’informació sobre sostenibilitat corporativa per part de la legislació europea, motiu pel qual vam apostar per realitzar una anàlisi de doble materialitat, la qual cosa ens ha brindat l’oportunitat d’aportar major precisió i fiabilitat en la divulgació i l’acompliment de Ferrer, alhora que ha permès que el nostre client se situï a l’avantguarda dels requisits normatius que han de venir.

Si vols saber més sobre què és una anàlisi de doble materialitat, pots descobrir-ho aquí.

Basant-nos en les directrius del Grup Consultiu Europeu en Matèria d’Informació Financera (EFRAG, per les seves sigles en anglès) i de la Global Reporting Initiave (GRI), hem desenvolupat una metodologia pròpia i innovadora per a dur a terme aquesta anàlisi, basada en quatre fases principals:

  • La determinació dels temes rellevants.
  • L’anàlisi d’impacte −sobre la base de l’escala, l’abast i remeiabilitat, i l’impacte financer.
  • La consulta als grups d’interès.
  • La priorització de materialitat.

Gràcies a aquesta feina, hem ajudat a Ferrer a sistematitzar el procés d’identificació dels riscos i oportunitats i a estructurar els temes i indicadors a reportar de manera coherent sobre la base de fonts d’informació més objectives. A més, aquest exercici serà de gran utilitat per a incorporar una perspectiva més analítica en la presa de decisions i en la revisió de l’estratègia corporativa de Ferrer, la qual cosa contribueix a una major sensibilitat respecte als impactes de l’empresa.

Finalment, amb la implicació de diferents equips de treball, tot el procés de desenvolupament de l’anàlisi de la doble materialitat ha servit per a vincular millor les diferents parts del negoci i generar un pensament més majoritari sobre l’acompliment i línies d’actuació de Ferrer, on es pot generar un major impacte.

Categories
  • Definició estratègica
    • Anàlisi de materialitat i doble materialitat
Client
Any

2023

Com podem ajudar-te?

Contacte