Les nostres
solucions

Cadena de subministrament responsable

Acompanyem a les organitzacions en el procés de transformació de la funció de compres per a gestionar i garantir una cadena de subministrament socialment i mediambiental responsable.

Mapa de riscos ESG

En compliment de la normativa de deguda diligència, acompanyem en la identificació, la priorització, l’anàlisi de la cobertura i la mitigació dels riscos socials i mediambientals al llarg de la cadena de subministrament. Realitzem un mapa de factors de risc que puguin tenir impactes econòmics, socials i/o mediambientals negatius, per tal d’identificar i mitigar aquells punts més crítics i adaptar el procés i els criteris de compra de manera informada.

Transformació de la cadena de subministrament

Definim el full de ruta per a transformar el model de compres perquè tingui en compte l’impacte social i mediambiental de les organitzacions; considerant l’evolució i incorporació de nous mecanismes, polítiques, eines i processos de gestió de l’impacte i tenint en compte les possibilitats i realitats de cada categoria de producte i/o servei.

Projectes recomanats

Mapa de riscos i model de compres

Mapa de riscos i model de compres

Camper

Com podem ajudar-te?

Contacte