Les nostres solucions

Implementació i desenvolupament de models de negoci inclusius

Donem suport a la creació de negocis inclusius mitjançant el disseny, creació, implementació i seguiment de projectes de desenvolupament econòmic, prioritzant sempre la consecució d’un impacte social i ambiental positiu per als agents d’interès, i posant especial èmfasi en la comunitat local.

Els negocis inclusius són iniciatives empresarials que, mantenint el seu caràcter lucratiu, contribueixen a la millora de les condicions socioeconòmiques de les persones o els col·lectius de baixos ingressos, mitjançant la seva inclusió en la cadena de valor. Per tant, són propostes que generen valor econòmic i social. Per a aconseguir desenvolupar aquest tipus de models de negoci, centrem el nostre treball en tres fases:

Diagnòstic inicial

Realitzem un diagnòstic de la situació inicial de l’entorn on es desenvoluparà el projecte, amb l’objectiu de determinar quines necessitats té la comunitat local, quines oportunitats de negoci poden sorgir i com es poden desenvolupar.

Propostes de negoci

Estructurem diverses propostes de negoci enfocades en la inclusió sociolaboral del col·lectiu de persones en el qual se centra el projecte, buscant, a més, la maximització de l’impacte mediambiental positiu per a aquestes comunitats.

Implementació i avaluació

Una vegada seleccionades les propostes, donem suport en la seva implementació i posterior avaluació, per tal de definir objectius de millora i observar els resultats obtinguts.

Mitjançant aquest procediment de treball, i en línia amb el nostre enfocament, obtenim un triple resultat, aconseguint satisfer una necessitat econòmica, superar un repte d’inclusió social i afavorir la sostenibilitat mediambiental.

A més, per a desenvolupar models de negoci inclusius, ens aliem amb entitats o empreses que tinguin voluntat de treballar en l’emprenedoria social i la creació d’accions de suport a grups desfavorits que permetin el seu desenvolupament socioeconòmic.

Si la teva organització està interessada a desenvolupar un model de negoci inclusiu, pots posar-te en contacte amb la nostra agència.

Projectes recomanats

Diagnosi i implementació d’un sistema de recol·lecció i reciclatge d’envasos de begudes a Conakry (Guinea)

Diagnosi i implementació d’un sistema de recol·lecció i reciclatge d’envasos de begudes a Conakry (Guinea)

Equatorial Coca-Cola Bottling Company (ECCBC), RedSalmons

Pla de Negoci per a la cooperativa Atitlán Recicla

Pla de Negoci per a la cooperativa Atitlán Recicla

Latitud R, Social Capital Foundation

Com podem ajudar-te?

Contacte