Projecte

Diagnosi i implementació d’un sistema de recol·lecció i reciclatge d’envasos de begudes a Conakry (Guinea)

Aliats: Equatorial Coca-Cola Bottling Company (ECCBC) i RedSalmons

Repte

Milions d’envasos de PET es converteixen en residu cada any a Conakry, Guinea. El sistema municipal de recol·lecció de residus és ineficient, i una gran quantitat d’aquests acaben al mar durant les èpoques plujoses. Aproximadament, hi ha unes 600 persones dedicades al reciclatge informal repartides per tot el territori, els ingressos de les quals depenen de la quantitat de material que recullen diàriament des de la informalitat. R4S, juntament amb RedSalmons, duu a terme una diagnosi amb l’objectiu d’implementar un sistema de recol·lecció i reciclatge més eficient i inclusiu. El 2021 s’inicia a treballar per implementar un sistema de recol·lecció diferenciada que alhora formalitzi la tasca de les persones recicladores de base.

La nostra solució

R4S i RedSalmons han fet una diagnosi de la situació actual de les recicladores informals de Conakry, de la cadena de valor dels materials de la regió i del posicionament de l’administració pública al respecte, per a posteriorment dissenyar i implementar un sistema de gestió de residus inclusiu.

Impacte

La diagnosi ha permès conèixer profundament el sistema de gestió de residus actual per a, posteriorment, poder implementar les mesures proposades. La diagnosi indica que el servei de recollida municipal no arriba a totes les zones de Conakry, el reciclatge és pràcticament inexistent i, paral·lelament, existeix un sistema de pre-recol·lecció realitzada per persones no adscrites al servei municipal que recullen els residus als habitatges de determinades zones i les depositen en zones on sí que existeix un sistema municipal de gestió de residus. Davant d’aquesta situació, R4S proposa crear associacions de persones recicladores, incloure-les a la cadena de valor del reciclatge, i posar en marxa campanyes de sensibilització ciutadana per a fomentar el reciclatge.

Categories
  • Implementació i desenvolupament de models de negoci inclusius
País

Guinea

Com podem ajudar-te?

Contacte