Les nostres
solucions

Normativa i reporting sostenible

Acompanyem i orientem a les organitzacions per a garantir el compliment de la legislació vinculada a la sostenibilitat. Treballem des d’un enfocament holístic i transversal, superant el mer compliment legal, i utilitzant els requeriments normatius com a una palanca més en el camí d’integració de la sostenibilitat en el negoci de les empreses.

Normativa en sostenibilitat

Oferim suport a les organitzacions per a interpretar i donar compliment a la normativa actual en sostenibilitat i en desenvolupament. Per a això, realitzem un estricte seguiment de les novetats legislatives en matèria de sostenibilitat (mapa normatiu); un GAP Analysis personalitzat a les organitzacions que ho requereixi per a identificar els espais de millora; i definim un full de ruta que s’integrarà en l’estratègia de la companyia per a adaptar-se als nous requeriments normatius.

Diligència deguda en la cadena de subministrament

Oferim assessorament, suport i serveis personalitzats segons les necessitats de cada empresa per a la implementació –al llarg de la seva cadena de subministrament− de les obligacions sobre drets humans i medi ambient establertes en la nova Directiva (UE) sobre Deguda Diligència per a les Empreses en Matèria de Sostenibilitat.

Taxonomia europea

Orientem a les organitzacions en la definició i càlcul dels indicadors requerits per la Taxonomia Europea, així com en la incorporació dels aspectes ambientals i socials establerts (actuals i en desenvolupament) en el relat corporatiu, en el reporting i en les decisions estratègiques.

Reporting no financer

Oferim assessorament perquè les organitzacions es preparin i integrin els requeriments de report i divulgació estandarditzats que requereixen la normativa vinculada al report d’informació no financera: No-Finance Reporting Directive (NFRD) −actualment vigent−, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) −en procés de desenvolupament−, els Estàndards de Report en Matèria de Sostenibilitat (ESRS).

Projectes recomanats

Suport en la preparació de l’Informe de Sostenibilitat

Suport en la preparació de l’Informe de Sostenibilitat

La Farga

Com podem ajudar-te?

Contacte