Les nostres
solucions

Normativa i reporting sostenible

Acompanyem i orientem a les organitzacions per a garantir el compliment de la legislació vinculada a la sostenibilitat. Treballem des d’un enfocament holístic i transversal, superant el mer compliment legal, i utilitzant els requeriments normatius com a una palanca més en el camí d’integració de la sostenibilitat en el negoci de les empreses.

Normativa en sostenibilitat

Oferim suport a les organitzacions per a interpretar i donar compliment a la normativa actual en sostenibilitat i en desenvolupament. Per a això, realitzem un estricte seguiment de les novetats legislatives en matèria de sostenibilitat (mapa normatiu); un GAP Analysis personalitzat a les organitzacions que ho requereixi per a identificar els espais de millora; i definim un full de ruta que s’integrarà en l’estratègia de la companyia per a adaptar-se als nous requeriments normatius.

Diligència deguda en la cadena de subministrament

Oferim assessorament, suport i serveis personalitzats segons les necessitats de cada empresa per a la implementació –al llarg de la seva cadena de subministrament− de les obligacions sobre drets humans i medi ambient establertes en la nova Directiva (UE) sobre Deguda Diligència per a les Empreses en Matèria de Sostenibilitat.

Taxonomia europea

Orientem a les organitzacions en la definició i càlcul dels indicadors requerits per la Taxonomia Europea, així com en la incorporació dels aspectes ambientals i socials establerts (actuals i en desenvolupament) en el relat corporatiu, en el reporting i en les decisions estratègiques.

Reporting no financer

Oferim assessorament perquè les organitzacions es preparin i integrin els requeriments de report i divulgació estandarditzats que requereixen la normativa vinculada al report d’informació no financera: No-Finance Reporting Directive (NFRD) −actualment vigent−, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) −en procés de desenvolupament−, els Estàndards de Report en Matèria de Sostenibilitat (ESRS).

Com podem ajudar-te?

Contacte