Les nostres
solucions

Cultura i Lideratges

Contribuïm a la transformació cultural que implica la integració transversal de la sostenibilitat en les organitzacions, amb l’objectiu de fomentar la participació de totes les persones que en formen part i definir correctament els mecanismes de governança i lideratge necessaris per a fer progressar el canvi organitzatiu cap a l’impacte.

Models de lideratges

Sensibilitzem, capacitem i aportem coneixement mitjançant sessions disruptives en qüestions de sostenibilitat a líders de diferents nivells de l’organització, des del Comitè de Direcció fins als equips intermedis i els grups d’implementació, per què avancin en el seu camí cap a l’impacte positiu de manera pràctica.

Cultura Corporativa

Acompanyem i impulsem l’evolució del model cultural de les organitzacions per a transformar el seu ADN. Proposem un nou paradigma i una nova estructura de treball. Per a fer-ho, ens basem en el treball dels elements invisibles de la cultura corporativa (estatus, rols no escrits, relacions, valors, normes, etc.).

Model de governança

Ajudem a definir i implementar un model operatiu, de governança i d’incentius vinculat a la sostenibilitat que garanteixi un correcte desplegament del propòsit i l’estratègia corporativa orientada a l’impacte, una participació òptima dels equips i una gestió de riscos i de compliment legal de les empreses.

Com podem ajudar-te?

Contacte