Projecte

Diagnòstic, desenvolupament i implementació de l’estratègia de sostenibilitat + Propòsit

Client: ÀLTIMA-SFI

Estructuració, definició i posada en marxa de l’estratègia de sostenibilitat i del propòsit empresarial mitjançant, en una primera fase, el recolzament i l’anàlisi en el procés de diagnòstic de l’estat de situació actual vers la sostenibilitat a través de l‘eina B Impact Assessment (BIA), així com la definició d’un pla d’acció operatiu i estratègic per reforçar i millorar l’acompliment social i mediambiental de l’empresa i; en una segona fase, l’acompanyament a l’equip directiu i de gestió de l’empresa en el desenvolupament, articulació i activació del propòsit i les línies d’actuació estratègiques de l’organització (compromisos i objectius), incloent l’establiment de la cultura interna de sostenibilitat.

Categories
  • Definició estratègica
    • Definició i reflexió estratègica
    • Propòsit
Període d'execució

2017-2021

Com podem ajudar-te?

Contacte