Projecte

Enfortiment del Programa de Recol·lecció Diferenciada de Residus Reciclables del Districte Metropolità de Quito (Equador)

Clients: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) i Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito (EMASEO)
Aliats: Fundación AVINA

Repte

Quito a Reciclar és una campanya destinada a la Gestió Integral de Residus Sòlids que busca la participació de tota la ciutadania per a la cura del medi ambient. Aquest projecte permet que prop de 200 famílies d’ex-miners siguin en l’actualitat gestores mediambientals i les encarregades de la recollida diària de residus reciclables a Quito, comptant així amb un sou fix i una feina fora de perill. Davant la necessitat d’enfortir el programa i garantir la seva sostenibilitat financera, el BID i EMASEO han confiat en R4S per a aconseguir aquest objectiu.

La nostra solució

En el context d’enfortiment del Programa Quito a Reciclar, l’equip de R4S ha realitzat una avaluació integral del programa que permeti una comprensió total de la seva situació actual. R4S ha plantejat accions concretes a nivell tècnic, operatiu i social per tal de millorar l’eficiència operativa de les empreses de recollida de residus reciclables creades, l’organització dels recicladors i la participació ciutadana, entre altres aspectes, que permetin enfortir i ampliar el projecte a altres sectors de la ciutat. Per últim, s’ha realitzat una anàlisi de la sostenibilitat financera del programa Quito a Reciclar per a plantejar accions que permetin assegurar els recursos d’inversió i operació.

Impacte

En aquest projecte, R4S ha pretès, a través dels seus informes, l’enfortiment del programa Quito a Reciclar en un horitzó financer a 10 anys vista, definint les línies d’acció estratègiques que especifiquen on i com intervenir, i possibilitant que el programa obtingui resultats d’impacte i sostenibles en el temps.

Categories
  • Polítiques públiques per a la inserció social de persones recicladores
País

Equador

Com podem ajudar-te?

Contacte