Projecte

Suport estratègic en sostenibilitat

Client: La Farga

Amb La Farga, vam començar amb una reflexió interna profunda sobre la raó de ser de l’empresa, les seves creences i aspiracions, i la seva projecció a futur. Aquest procés va culminar en la definició dels elements identitaris que defineixen l’ADN corporatiu de l’empresa: el seu propòsit i relat, els seus principis rectors, el manifest i el lema. Aquest conjunt d’elements és una guia d’on deriva el disseny de l’estratègia corporativa.

Complementem aquest treball amb una anàlisi exhaustiva dels agents de mercat de referència: la competència, la clientela, el sector financer i les empreses proveïdores, per a aprofundir en les tendències del sector. A partir d’aquí, es van identificar les àrees més rellevants en les quals l’empresa hauria de focalitzar els seus esforços i les seves oportunitats de posicionament. Després ens embarquem en un diagnòstic del nivell de maduresa de l’empresa en cadascuna de les àrees identificades, sobre la base de diferents estàndards, generals i sectorials, així com bones pràctiques de referència.

En aquesta etapa, treballem directament amb els equips i les persones que estan en el dia a dia de l’empresa, a través de sessions de treball, amb l’objectiu d’identificar aquells espais de millora a treballar, que es van plasmar en una sèrie de recomanacions, per a incorporar en el pla estratègic preexistent.

Finalment, amb l’Anàlisi de Materialitat vam obtenir la perspectiva dels grups d’interès, tant externs com interns, la qual cosa va acabar d’estructurar l’Estratègia de Sostenibilitat Corporativa, incloent-hi eixos, reptes, objectius i accions concretes i prioritzades. Acompanyem també a La Farga en la presentació d’aquesta nova estratègia en el seu Informe de Sostenibilitat de 2022, donant-li un marc i una estructura a tot el que l’empresa ha estat treballant des de fa molts anys.

Categories
  • Definició estratègica
    • Anàlisi de materialitat i doble materialitat
    • Definició i reflexió estratègica
    • Propòsit
Client
Any

2022-2023

Com podem ajudar-te?

Contacte