Projecte

Avaluació de l’impacte social de programes

Client: Fundació Formació i Treball

Disseny i implementació de l’avaluació de l’impacte social del programa d’inserció de l’organització i definició del seu índex d’inserció ocupacional- avaluació desenvolupada mitjançant la definició de les bases metodològiques per la mesura dels resultats i l’impacte social generat (Teoria del Canvi), la identificació dels mecanismes i les eines que contribueixen a la generació d’impacte social, i el desenvolupament de possibles accions de millora i recomanacions a implantar.

Categoria
  • Model de negoci amb impacte
    • Avaluació de l’impacte
Període d'execució

2018-2022

Com podem ajudar-te?

Contacte