Projecte

B Corp + Desenvolupament i implementació de l’estratègia de sostenibilitat

Client: Grupo Consorcio

En una primera instància, acompanyament en l’obtenció del certificat B Corp (certifiació i re-certificació) mitjançant el recolzament i l’anàlisi en el procés de diagnòstic de l’estat de situació actual vers la sostenibilitat a través de les eines B Impact Assessment (BIA) i SDG Action Manager, així com la definició d’un pla d’acció operatiu i estratègic per reforçar i millorar l’acompliment social i mediambiental de l’empresa.

En una segona instància, suport en l’execució del pla d’acció operatiu i estratègic, implementant les iniciatives planificades per la millora de l’acompliment social i mediambiental corporatiu. I, en última instància, definició i acompanyament en el desenvolupament de l’estratègia de sostenibilitat mitjançant l’elaboració d’una anàlisi de materialitat, l’estructuració i desenvolupament de l’informe integrat, la capacitació de l’equip directiu i gestió de la cultura interna de sostenibilitat, i el suport en la definició i implementació del projecte emblema del grup.

Categories

Anàlisi de materialitat Assessoria B Corp Estratègia de sostenibilitat Memòria de sostenibilitat Projecte emblema

Període d'execució

2017-2022

Com podem ajudar-te?

Contacte