Projecte

Desenvolupament del Pla Estratègic en Sostenibilitat

Clients: Raventós Codorníu

Al llarg dels darrers mesos hem donat suport a Raventós Codorníu en el desenvolupament d’un Pla Estratègic en Sostenibilitat, estructurat i alineat amb el propòsit de l’empresa vinícola: “Donar valor a la terra”.

Per tal de desenvolupar aquesta estratègia, vam realitzar un estudi de mercat, amb l’objectiu d’identificar tendències i oportunitats en sostenibilitat dins el mercat del vi. A partir d’aquesta anàlisi, vam poder iniciar la definició d’una estratègia de sostenibilitat, i la conseqüent revisió del pla d’acció de Raventós Codorníu, per tal de poder-lo ajustar en base als objectius definits. Finalment, hem establert un marc de mesurament per tal de poder seguir-ne el desenvolupament.

Tot plegat ha donat com a resultat una estratègia que se sustenta en quatre pilars: donar valor al passat per tal de velar pel futur, donar valor al raïm i a aquelles persones que el cultiven, donar valor a la riquesa i conservació del planeta i donar valor al teixit social que es genera al voltant de l’activitat empresarial.

Així mateix, cadascun d’aquests eixos cristal·litza en projectes, accions, indicadors de rendiment i reporting clau, i objectius de millora concrets, en els quals seguirem treballant durant els propers tres anys.

Categories
  • Definició estratègica
    • Definició i reflexió estratègica
  • Relat comunicatiu
    • Relat comunicatiu
Any

2023

Com podem ajudar-te?

Contacte