Projecte

Disseny d’un Pla d’Inclusió Social amb enfocament de gènere per als recicladors/es de l’abocador de Duquesa

Client: Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Aliats: JGP Consultoria e Participações i Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (República Dominicana)
abocador de duquesa

Repte

L’abocador de Duquesa, a Santo Domingo, és el més gran de la República Dominicana, i es calcula que cada dia rep al voltant de 4,000 tones de residus sòlids. Aquest s’ha convertit en el mitjà de vida d’unes mil persones, que cada dia treballen a l’abocador buscant i reciclant materials de valor.

El Ministeri de Medi Ambient i Recursos Naturals de República Dominicana està duent a terme el tancament progressiu de l’abocador de Duquesa (operatiu fins a 2030) i l’obertura del Nuevo Relleno el 2031, la qual cosa suposarà el desplaçament econòmic de les persones que hi treballen de manera informal. En aquest context, R4S desenvolupa un Pla d’Inclusió Socioeconòmic amb enfocament de gènere per als recicladors i les recicladores informals de Duquesa.

La nostra solució

La nostra estratègia s’ha basat en una primera fase, durant la qual s’ha realitzat un Diagnòstic de Línia Base amb una mostra de la població (> 400 persones) de les àrees d’influència i de la població objectiu del Pla, incloent-hi les persones recicladores que treballen a Duquesa i totes aquelles que interactuen amb l’abocador com a forma d’obtenció d’ingressos. Això ha permès identificar i analitzar els impactes i riscos socials negatius directes i indirectes generats pel projecte sobre els recicladors i les recicladores informals que operen a Duquesa.

En una segona fase, s’ha desenvolupat un Pla d’Inclusió Social amb enfocament de gènere, que inclou un Pla de Compensacions i Restauració de Mitjans de Vida i un Pla de Reassentament Físic, com a input per a l’elaboració d’instruments de gestió socioambiental en la intervenció de tancament progressiu. A més, s’ha elaborat un Marc per al Desenvolupament de Plans d’Inclusió de Recicladors per a ser utilitzat pel Ministeri de Medi Ambient en posteriors actuacions de tancament d’abocadors.

Impacte

S’han identificat mesures factibles i efectives per a prevenir, mitigar o compensar els efectes del tancament de l’abocador que tenen com a finalitat la creació de noves fonts d’ingressos per a les persones desplaçades econòmicament. Aquestes mesures inclouen, per exemple: programes de capacitacions tècniques i personals; compensacions en forma d’indemnitzacions, provisió d’equipament i inputs, i negociació d’acords de compra de materials.

A més, s’ha definit un Mecanisme de Queixes i Consultes o Reclamacions, així com també s’han definit els acords i l’esquema institucional per a la implementació del Pla i el cronograma d’implementació i estimació de costos, i desenvolupament d’un sistema de Monitoratge i Seguiment Social.

Tot això haurà de permetre reduir les potencials afectacions sobre les persones recicladores, a fi de restablir la seva font d’ingressos de manera estable i, quan sigui possible, millorar-la.

Categoria
  • Formalització de l’activitat de persones recicladores
  • Polítiques públiques per a la inserció social de persones recicladores
País

República Dominicana

Com podem ajudar-te?

Contacte