Projecte

SWITCH2CE: cap a un sistema de reciclatge ampolla a ampolla

Clients: Equatorial Coca-Cola Bottling Company (ECCBC) i United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
Aliats: Third Way Partners, Right Execution Daily (RED), Chatam House, Circle Economy i La Générale de Recyclage (LGR)

Repte

Equatorial Coca-Cola Bottling Company (ECCBC) vol desenvolupar un esquema de recol·lecció i reciclatge d’ampolles eficient i escalable per a avançar en els enfocaments d’economia circular al Marroc en la cadena de valor d’envasos de plàstic.

El projecte s’emmarca en el Programa SWITCH2CE d’UNIDO amb l’objectiu d’implementar un procés de producció circular “ampolla a ampolla” i recolzar a les institucions marroquines en la millora de la legislació i infraestructures de recol·lecció i reciclatge del plàstic usat, idealment per a aplicacions d’ús alimentari (a l’espera d’un canvi legislatiu necessari).

Dins d’aquest projecte, R4S proposa solucions per a fomentar un model de recuperació de materials aprofitables i reciclatge inclusius i un sistema de traçabilitat en la cadena de subministrament d’ECCBC.

La nostra solució

R4S, en col·laboració amb la resta de les entitats que conformen aquest projecte, proposa facilitar i escalar la recol·lecció de plàstic PET a llars mitjançant l’optimització de les rutes de recol·lecció i el suport a l’organització de les pràctiques d’apilament.

A més, s’avaluarà la necessitat d’establir un sistema de traçabilitat per a crear processos de monitoratge de riscos associats a la cadena de subministrament del PET. Aquesta avaluació podrà precedir la implementació d’una eina tecnològica per a articular aquesta traçabilitat.

Per a aconseguir aquests objectius, es dissenyarà i executarà un cens i anàlisi socioeconòmica per a identificar el nombre de recicladors/es en 3 ciutats diferents, així com les seves necessitats específiques. Es proposa capacitar i enfortir un total de nou-cents recicladors/es i identificar i formalitzar a sis associacions, així com també es realitzaran campanyes de sensibilització ciutadana sobre separació en la font.

Impacte

Es preveu que el projecte recol·lecti, un cop passats els 3 anys, un mínim de 7.500 tones de PET recol·lectades a través de 900 recicladors i recicladores a les ciutats de Marràqueix, Casablanca i Fes. Addicionalment, s’espera millorar els ingressos i les condicions de treball de les persones recicladores associades, traduint-se en una millora de les seves condicions de vida en general.

Com podem ajudar-te?

Contacte