Projecte

B Corp + Desenvolupament i implementació de l’estratègia de sostenibilitat

Client: Ferrer

En una primera instància, acompanyament en l’obtenció del certificat B Corp mitjançant el recolzament i l’anàlisi en el procés de diagnòstic de l’estat de situació actual vers la sostenibilitat a través de les eines B Impact Assessment (BIA) i SDG Action Manager, així com la definició d’un pla d’acció operatiu i estratègic per a reforçar i millorar l’acompliment social i mediambiental de l’empresa.

En una segona instància, suport en l’execució del pla d’acció operatiu i estratègic, implementant les iniciatives planificades per a la millora de l’acompliment social i mediambiental corporatiu. I, en última instància, definició i acompanyament en el desenvolupament de l’estratègia de sostenibilitat 2022-2025 mitjançant l’elaboració d’una anàlisi de materialitat, d’un mapa i una estratègia de mitigació dels riscos de sostenibilitat a la cadena de valor, i del contingut del pilar social de l’estratègia corporativa.

Categories
  • Assesoria B Corp
    • Full de ruta B Corp
    • Suport en el procés de certificació B Corp
Client
Període d'execució

2019-2022

Com podem ajudar-te?

Contacte